In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Privacybeleid

De manier waarop Dierenartsen Zonder Grenzen omgaat met uw persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Dierenartsen Zonder Grenzen is geregistreerd in het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Registratie van persoonsgegevens

Wanneer u een gift doet ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen, worden uw gegevens opgenomen in een computerbestand. Ook de persoonsgegevens die de bezoekers van de website ons vrijwillig geven - bijvoorbeeld door inschrijving op de nieuwsbrief, door contact via het contactformulier of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is - worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze databases zijn het exclusieve eigendom van Dierenartsen Zonder Grenzen. U kunt deze informatie op ieder moment inkijken en indien nodig veranderen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Doorgeven van gegevens aan derden

Persoonsgegevens van schenkers, nieuwsbriefabonnees of websitegebruikers worden nooit doorgegeven aan derden.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om u te bedanken voor uw steun of om u voor te stellen ons te (blijven) steunen.

IP-adres en cookies

Als u de website bezoekt, wordt uw IP-adres herkend. We gebruiken dit niet als individueel gegeven, maar enkel om het webverkeer op onze site te analyseren en te optimaliseren. We kunnen eveneens cookies op uw computer plaatsen, deze worden enkel gebruikt om de werking van de site te verbeteren en het gebruik ervan voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Lees hier meer over cookies.